Łaźnie, szatnie, sanitariaty
PRODUKT POSIADA ATEST PZH. DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ. PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.
Karta produktu Karta charakterystyki


Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów.
PRODUKT POSIADA ATEST PZH. PRODUKT POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 3965/10.
Karta produktu Karta charakterystyki


Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów.
PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
Karta produktu Karta charakterystyki


Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO oraz konserwantów.
PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
Karta produktu Karta charakterystyki

PREPARAT PRZEBADANY KLINICZNIE, POSIADA ATEST PZH ORAZ POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 3407/08.

Karta produktu Karta charakterystykiZawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów.


PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

Karta produktu Karta charakterystyki