Przeszklenia
Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO oraz konserwantów.
PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
Karta produktu Karta charakterystyki


Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynnesą biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO oraz środków konserwujących.


PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

Karta produktu Karta charakterystyki